سیلندر ماشین آلات گردبافی

سیلندرهایی با کیفیت بسیار بالا و حلقه های پلاتین و صفحه ماشین آلات دوروسیلندر همگی توسط گروزبکرت جهت اضافه کردن به مجموعه سوزنها و قطعات مصرفی تولید شده خود و برای بوجود آوردن عالی ترین حد سرویس به مشتریان در اختیار شما قرار داده می شود تا این خدمات را یکجا و به راحتی تهیه نمائید. لازم به توضیح است که حدود شصت هزار نوع سیلندر مختلف توسط گروزبکرت قابل تولید می باشد.

Page-6-Image-53
Page-2-Image-1
Footer Logo 2