تافتینگ

از واحدهای فردی تا سیستم های کاملا یکپارچه و کامل:
قطعات تافتینگ از گروز بکرت.

آنها انواع متعدد منسوجات با سطح پرزدار مانند فرش کف پوش ، چمن مصنوعی، پادری حمام و محصولات داخلی خودرو ایجاد می‌کنند. در داخل یک ماشین تافتینگ با ۵ متر عرض تا حدود ۳۹۰۰ سوزن ، لوپر ماسوره انگشتی و چاقو هم زمان می توانند باهم کار کنند. تنها هماهنگی کامل و کارایی بالا از قطعات تافتینگ گروزبکرت این را ممکن می‌سازد.

محصولات ما عبارتند از:

i52a58b64d61f7


سیستم تافتینگ
نتیجه استفاده از قطعات تافتینگ گروزبکرت ایجاد پرزهای یکنواخت در کف پوش های تافتینگ می باشد.

i50fe63153ddc1

سوزن و سوزن مدول
سوزن های گروز بکرت تافتینگ برای انواع کاربردها در تولید کف پوش های پرزدار

i5162be01f0f67

لوپر و مدول لو
یکنواختی و کیفیت منحصر به فرد لوپر ها و مادول های لوپر تولید بی وقفه و کارامد را تضمین می کنند.

i5162c8778be36

مدول انگشتی
تامین کننده های سیستم فکر همه چیز را می کنند: به همین دلیل است تنوع محصولات گروز بکرت در بخش تافتینگ شامل کاملترین مدول انگشتی ماسوره در همه گیج ها می باشد.

517502704e1a8

چاقو تافتینگ و چاقو مدول
مصرف کنندگان چاقو های تافتینگ گروز بکرت می توانند به روی کیفیت یکنواخت آنها تکیه کنند.

Footer Logo 2